Paterice

Articole recente

Carti

Blogroll


« | Main | »

Vestirea mor?ii P?rin?ilor Metodie ?i Ioachim

By pateric | iulie 6, 2006

În Duminica Inchin?rii Sfintei Cruci din anul 1978, P?rintele Metodie, de la Chilia „Sfin?ii Teodori” din Karyes a chemat pe ieromonahul Hristofor, ce locuia mai jos de Karyes, ?i l-a trimis la Sfânta M?n?stire Kutlumusiu, unde era îngrijit compatriotul lor, ieromonahul Ioachim (to?i trei erau români) s?-i spun? s? se preg?teasc?, deoarece a doua zi aveau s? moar? amândoi (adic? ieromonahul Metodie ?i ieromonahul Ioachim).

A?adar p?rintele Hristofor a mers la M?n?stirea Kutlumusiu ?i i-a spus b?trânului Ioachim:

– P?rinte Ioachim, binecuvânta?i! P?rintele Metodie mi-a spus s? te preg?te?ti, c?ci mâine ve?i muri amândoi în acela?i ceas. Î?i cere ?i iertare de toate cele ce ti-a gre?it.

Cum a auzit aceasta, P?rintele Ioachim i-a spus bucuros:
– S? fie binecuvântat! Ca s? spun? aceasta P?rintele Metodie, înseamn? c? ?tie ceva.

În acea zi P?rintele Ioachim se împ?rt??ise ?i îi spusese diaconului Anastasie:
– O astfel de bucurie am sim?it pentru prima oar? în viata mea.

A mers la chilia sa a?teptându-?i cu bucurie ceasul mor?ii spunând în române?te: „M?icu?a mea Prea Sfânt?, M?icu?a mea Prea Sfânt?!„.

Cum s? nu fie Maica Domnului M?icu?a sa, de vreme ce de mic copil, de la ?aisprezece ani, ?i-a l?sat mama cea dup? trup ?i pe tat?l s?u ?i a venit în Gr?dina Maicii Domnului s? se fac? monah?

De mic copil pân? la cei nou?zeci de ani ai s?i a tr?it în înstr?inare duhovniceasc?, în Sfântul Munte, pentru dragostea lui Hristos ca s? se îmbog??easc? cu lucrurile cele ve?nice. A fost ?ters din lume de la vârsta de ?aisprezece ani ?i a fost scris în „Cartea Vie?ii”.

A?adar în vreme ce spunea: „M?icu?a mea Prea Sfânt?! M?icu?a mea Prea Sfânt?!”, la ceasul al cincilea bizantin (în jur de doisprezece la amiaz?) ?i-a închis ochii ca un copila? ?i a adormit lini?tit în bra?ele M?icu?ei lui.

Exact în acela?i ceas s-a odihnit ?i P?rintele Metodie, cu o moarte cuvioas?, la vârsta de vreo ?aptezeci de ani. Au plecat împreun? cele dou? suflete sfin?ite, pentru c? au avut mult? dragoste între ele.

Aceasta au cerut de la Dumnezeu ca s? nu se despart? nici în aceast? viat?, nici în cealalt?. Bunul Dumnezeu a iconomisit astfel ?i pentru ei, dar ?i pentru noi, ca s? ne folosim. Amin.

Topics: Despre Maica Domnului, Despre prietenie | Comentariile sunt închise pentru Vestirea mor?ii P?rin?ilor Metodie ?i Ioachim

Crestinism Ortodox.ru. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet