Paterice

Articole recente

Carti

Blogroll


« | Main | »

B?trânul Pahomie

By pateric | iulie 10, 2006

B?trânul Pahomie
(ucenicul b?trânului Evloghie ?i nepotul lui Hagi Gheorghe)

Precum despre b?trânul Evloghie, a?a ?i despre binecuvântatul lui ucenic,  P?rintele Pahomie, voi spune ceva de la sfâr?itul vie?ii sale, iar nevoitorii evlavio?i, care au gânduri curate, vor în?elege sufletul curat al B?trânului Pahomie.

Cu trei zile înainte de moartea sa, într-o joi, B?trânul Pahomie l-a chemat pe p?rintele Gheorghe ?i i-a spus:
– P?rinte Gheorghe, f? dragoste ?i du-te la Colciu ?i cump?r? pe?te pentru praznicul Sfântului Gheorghe, pe care îl vom avea luni. De data aceasta s? cumperi îns? mai mult, deoarece voi ve?i avea dou? praznice. Eu voi pr?znui în cer cu Sfântul Gheorghe, nu voi fi cu voi.

P?rintele Gheorghe merse de îndat? la Colciu, aduse pe?tele ?i-l preg?ti ca s? nu se strice.
Vineri B?trânul Pahomie trimise iar??i pe p?rintele Gheorghe s? cheme pe p?rin?i la praznic spunându-i:
– S? spui p?rin?ilor s?-?i rânduiasc? treburile, pentru c? vor avea dou? praznice: înmormântarea mea cu parastas ?i a doua zi pomenirea Sfântului Gheorghe.

P?rintele Gheorghe a în?tiin?at pe p?rin?i a?a cum îi spusese B?trânul Pahomie. Sâmb?t? diminea?a l-a trimis s? în?tiin?eze pe p?rintele Dimitrie s? vin? s?-l împ?rt??easc?.

De îndat? ce l-a v?zut pe preot, a început s? cânte cu bucurie ”Cinei Tale celei de Tain?…” ?i împ?rt??indu-se a spus: „Slav? lui Dumnezeu”. I-a s?rutat pe p?rin?ii care se aflau lâng? el ?i apoi sufletul s?u cel sfin?it a plecat la ceruri în anul 1974 la 22 aprilie.

Duminic? a fost înmormântarea ?i parastasul cu mas? ca la un praznic, iar luni au pr?znuit pe Sfântul Gheorghe, s?vâr?ind al doilea praznic.

P?rintele Pahomie îns? a s?rb?torit cu Sfântul Gheorghe în cer, precum spusese, iar acum se desf?teaz? de bun?t??ile Raiului împreun? cu Sfântul, bând vinul duhovnicesc al dragostei lui Dumnezeu.

Bunul Dumnezeu s? ne învredniceasc? ?i pe noi s? gust?m pu?in din el. Amin.

Topics: Pilde | Comentariile sunt închise pentru B?trânul Pahomie

Crestinism Ortodox.ru. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet