Paterice

Articole recente

Carti

Blogroll


« | Main | »

B?trânul Evloghie

By pateric | iulie 10, 2006

B?trânul Evloghie
(ucenicul lui Hagi Gheorghe)

Pe drumul Karyes-ului, spre M?n?stirea Vatopedu, se afl? Chilia Sfântului Gheorghe „Cel ce s-a ar?tat”. Acolo au pustnicit ?ase ucenici de-ai lui Hagi Gheorghe având ca Stare? pe cel mai mare dintre ei, b?trânul Evloghie.

Mai târziu s-au ad?ugat ?i al?i doi frafi la ob?tea lor, p?rintele Pahomie ?i p?rintele Gheorghe, devenind astfel nepo?i ai lui Hagi Gheorghe.

Ne bucur?m când vedem aceast? continuitate patristic? ?i dumnezeiasc? transmitere a vie?ii c?lug?re?ti de la b?trânii cuvio?i la Cuviosul P?rinte Hagi Gheorghe ?i de la el la fii ?i nepo?i.

Fire?te, merit? s? se scrie cât mai multe despre unii ca ace?tia, precum ?i despre b?trânul Evloghie. Fiindc? despre b?trânul Evloghie, atletul lui Hristos, a scris ?i un p?rinte de la Simonos Petras, compatriot de al s?u, de aceea eu m? voi limita numai la o întâmplare de la sfâr?itul vie?ii lui, care ne arat? cum s-a luptat cu diavolii pân? la adânci b?trâne?i.

Când Stare?ul a îmb?trânit – trecuse de o sut? de ani – obi?nuia s? stea pe o banc? de lemn ?i s? rosteasc? mereu Rug?ciunea lui Iisus. Într-o zi, cei doi ucenici ai lui, p?rintele Pahomie ?i p?rintele Gheorghe au plecat s? culeag? m?sline, iar Stare?ul, încuind u?a, s-a a?ezat pe banc? ?i rostea rug?ciunea.

Deodat? a auzit mult zgomot în?untrul chiliei sale ?i ?i-a întrerupt rug?ciunea. Atunci s-au n?pustit asupra lui treizeci de diavoli, l-au aruncat jos pe du?umea ?i l-au b?tut.

Fire?te, Stare?ul nu s-a mai putut scula dup? atâta b?taie. La amiaz?, când ucenicii lui s-au întors de la cules, l-au strigat pe Stare? s? le deschid? u?a. Dar curn s? aud? s?rmanul b?trân ?i cum s? se ridice fiind în acea stare?

Atunci p?rintele Gheorghe, nelini?tit, a intrat printr-o ferestruic?, a deschis u?a, ?i au mers amândoi cu team? spre chilia b?trânului. Dar ce s? vad?? B?trânul Evloghie era c?zut pe du?umea ?i lovit peste tot.

Atunci când i-a v?zut, b?trânul le-a zis:
– Auzi?i, treizeci de diavoli s-au adunat s? m? bat?! nu era unul sau doi.

În chilia sa Stare?ul avea o cruce de lemn ag??at? pe perete ?i se ruga de obicei înaintea ei. Odat?, în vreme ce se ruga, a venit un diavol pe fereastr? ca s?-l ispiteasc?. Atunci B?trânul Evloghie a v?zut cum Crucea se desprinde singur? din cui, ?i se apropie de diavol, iar acela dispare imediat. Dup? aceea vede cum Crucea iar??i se agat? singur? la locul ei.

Astfel s-a nevoit B?trânul Evloghie pân? Ia vârsta de o sut? opt ani. ?i fiindc? era deja maturizat duhovnice?te ?i sosise vremea s? plece din viata aceasta spre cea ve?nic?, cu bog??ia sa cea duhovniceasc?, a fost în?tiin?at de Dumnezeu s? se preg?teasc? ?i s? dea ultimele sfaturi c?lug?rilor s?i împreun? cu binecuvântarea sa:
– Eu, fiii mei, de acum plec. M? duc lâng? Sfântul Antonie. Mai târziu ve?i veni ?i voi lâng? mine, în Rai. Tu, p?rinte Gheorghe, vei tr?i optzeci de ani.

Apoi a cerut s? se împ?rt??easc? ?i s-a odihnit în Domnul, binecuvântatul lui Dumnezeu Evloghie, pe 11 aprilie 1948.

A?adar, când a împlinit optzeci de ani, p?rintele Gheorghe spunea:
– Anul acesta voi muri! A?a mi-a spus Stare?ul. Medicul, îns?, v?zându-i trupul viguros, i-a spus:
– P?rinte, ve?i tr?i înc? treizeci de ani.

Dar de îndat? ce a împlinit optzeci de ani, p?rintele Gheorghe a închis ochii pentru totdeauna, f?cându-i pe to?i s? se minuneze.

Topics: Despre vrajmasi | Comentariile sunt închise pentru B?trânul Evloghie

Crestinism Ortodox.ru. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet