Paterice

Articole recente

Carti

Blogroll


« | Main | »

Ucenicul cel iubitor de voia sa

By pateric | iulie 6, 2006

Un frate încep?tor din Kavsokalivia ?inea mult la voia sa ?i insista ca stare?ul s?u s?-i dea binecuvântare pentru orice îi spunea gândul. (Adic? lua binecuvântare cu sila ca s?-?i fac? voia sa).

Într-o zi, în timp ce lucra împreun? cu stare?ul s?u, i-a spus:

– Gheronda, d?-mi binecuvântare s? merg la chilie ca s? dorm zece minute.

Dar stare?ul, care avea nevoie de el, i-a spus:

– F? putin? r?bdare, fiule, deoarece acum trebuie s? m? aju?i pu?in în ceea ce fac. În jum?tate de or? termin?m ?i apoi vei dormi.

Îns? ucenicul insista mereu ca s?-i dea binecuvântare. Stare?ul îns? îi spuse din nou:

–  Binecuvântatule, ce somn va fi acela de zece minute?

– D?-mi binecuvântare ?i eu voi dormi!

În cele din urm? stare?ul a fost nevoit s?-i dea binecuvântare ucenicului, c?ci insista mereu.

Acela a mers s? se culce, dar de îndat? ce s-a întins pe pat, a v?zut deodat? pe satana c? se repede asupra lui cu turbare, îl apuc? cu mânie ?i-l stoarce ca pe o l?mâie.

Atunci fratele a încercat s? fug?, dar n-a putut, în timp ce era chinuit de diavolul a fost nevoit s? spun? rug?ciunea: „Doamne Iisuse Hristoase, miluie?te-m? pentru rug?ciunile stare?ului meu!„.

Atunci satana a fost ars de rug?ciunea f?cut? cu zdrobire, deoarece ucenicul ?i-a dat seama de neascultarea ?i nevrednicia sa ?i a în?eles c? n-avea îndr?zneal? ca el singur s? cear? ajutor, ci s-a rugat s?-l miluiasc? Hristos pentru rug?ciunile stare?ului s?u.

Aceasta a fost ceea ce l-a ars pe diavol. Atunci satana l-a apucat pe frate ?i l-a aruncat cu mânie pe fereastr?, la o dep?rtare de aproape cincizeci de metri, dar n-a p??it nimic, c?ci l-a p?zit Dumnezeu.

Dup? aceasta a alergat însp?imântat la stare?ul s?u ?i i-a povestit înfrico??toarea p??anie. Auzind aceasta, stare?ul s-a mirat cum de-au putut s? se petreac? toate numai în zece minute.

Dup? lec?ia ce a primit-o de la diavol, prin îng?duin?a lui Dumnezeu, c?lug?rul acesta a devenit ucenicul cel mai ascult?tor din schit ?i a sporit duhovnice?te.

Topics: Despre ascultare, Despre propria voie | Comentariile sunt închise pentru Ucenicul cel iubitor de voia sa

Crestinism Ortodox.ru. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet