Paterice

Articole recente

Carti

Blogroll


« | Main | »

Pustnicul necunoscut

By pateric | iulie 10, 2006

Pustnicul necunoscut
(poate unul din pustnicii nev?zu?i
de pe Athon)

Când am venit la Sfântul Munte pentru prima dat?, în 1950, urcând de la Kavsocalivia spre Sfânta Ana, am pierdut drumul, în loc s? iau drumul spre Schitul Sfânta Ana, am apucat-o spre vârful Athonului.

Dup? ce am mers destul, mi-am dat seama c? gre?isem ?i de aceea c?utam s? aflu vreo c?rare care s? m? duc? la schit, în timpul acestei nelini?ti ce m? st?pânea, m? rugam Maicii Domnului s? m? ajute.

Deodat? mi-a ap?rut înainte un pustnic cu chipul luminos – s? fi fost cam de ?aptezeci de ani – care, dup? îmbr?c?mintea sa, p?rea s? nu aib? leg?tur? cu oamenii. Purta o dulam? ca de pânz? de corabie, dar foarte decolorat? ?i g?urit?.

Avea g?urile prinse cu a?chii de lemn, a?a cum î?i prind ??ranii sacii rup?i, atunci când nu au sfoar? s?-i coas?. Avea de asemenea o traist? de piele, decolorat?, ale c?rei g?uri erau prinse în acela?i fel.

La gât purta un lan? gros de care îi era prins? o cutie, în care trebuie s? fi avut ceva sfânt. Pân? s?-l întreb eu ceva, acela mi-a spus:
–  Fiule, drumul acesta nu duce la Sfânta Ana. ?i, mi-a ar?tat c?rarea pe care trebuia s? merg.

Din înf??i?area sa se vedea c? este sfânt. Dup? aceea l-am întrebat:
– Unde locuie?ti, p?rinte?
– Undeva pe aici… ?i mi-a ar?tat vârful Athonului.

Deoarece r?t?cisem peste tot c?utând s? aflu un stare? care s? m? vesteasc? l?untric, uitasem ?i ce zi este ?i în ce dat? a lunii eram. L-am întrebat a?adar pe pustnic, iar el mi-a spus c? este vineri.

Dup? aceea a scos o pung? mic? de piele, care avea în ea ni?te lemni?oare cu linii, ?i socotind acele linii, mi-a spus ce dat? era. Apoi am luat binecuvântare de la el ?i am mers pe c?rarea ce mi-o ar?tase pân? ce am ajuns la Schitul Sfânta Ana.

Mintea mea îns? se întorcea mereu la chipul pustnicului care iradia de lumin?.
Mai târziu, când am auzit c? exist? pe vârful Athon doisprezece pustnici – sau ?apte, dup? cum spun al?ii am intrat la gânduri ?i povestind ceea ce v?zusem unor stare?i experimenta?i, aceia mi-au spus:
-Va fi fost unul din cuvio?ii pustnici ce tr?iesc nev?zu?i pe vârful Athon.

Topics: Despre pustnicii nevazuti | Comentariile sunt închise pentru Pustnicul necunoscut

Crestinism Ortodox.ru. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet