Paterice

Articole recente

Carti

Blogroll

Patericul Sarovului

Traducere: Svetlana Ceap?

Carte tip?rita cu binecuvântarea

Prea Sfin?itului GALACTION,
Episcopul Alexandriei ?i Teleormanului

Editura Cartea Ortodox?

CUPRINS

Prefa??

Introducere

DESPRE ÎNTEMEIEREA M?N?STIRII SAROV

Intâi st?t?torul M?n?stirii Sarov, Ieroschimonahul Ioan

Cuviosul ieroschimonah Dimitrie

Cuviosul ieromonah Filaret

Cuviosul ieromonah Marcu

Cuviosul ieromonah Isaac

Cuviosul Efrem

Cuviosul Pahomie

Cuviosul ieromonah Pitirim

Cuviosul ieromonah Isaia

Cuviosul egumen Nifon

Cuviosul Egumen Nazarie al Valaamului

Din înv???turile Cuviosului Nazarie

Despre dragostea lui Dumnezeu

Despre monahism

Despre cum s? stai în chilie ?i cum s? ie?i din ea

Despre Sfânta Liturghie ?i Împ?rt??irea cu Sfintele Taine

Despre rug?ciunea în chilie

Despre rug?ciunea în Biseric?

Despre zilnica cur??ire a cugetului

Despre nejudecarea apruapelui

Despre cum s? stai la trapez?

Cuviosul Ilarion, ucenicul stare?ului Nazarie

Din înv???turile p?rintelui duhovnicesc Ilarion

Despre rug?ciune

Despre osândirea de sine

Despre cunoa?terea de, sine

Despre blânde?e

Despre smerenie

Despre ascultare

Despre cugetul curat

Despre t?cere

Despre voie

Despre iertare

Despre r?bdare

Predica de la înmormântarea

Cuviosului ieromonah Ilarion

Cuviosul ieromonah Evghenie

Cuviosul egumen Isaia

Cuviosul egumen Serafim

Despre starea m?n?stirii Sarov din timpul stare?iei Cuviosului egumen Iosif

Despre c?lug?rie în general

Sfântul Serafim de Sarov

Din înv???turile duhovnice?ti ale Cuviosului Ieromonah Serafim

Despre lep?darea de lume

Despre t?cere

Despre iuarea aminte de sine

Despre grija de suflet

Cu ce trebuie s? ne înzesfr?m sufletul?

Despre pacea sufleteasc?

Despre p?strarea p?cii suflete?ti

Despre rug?ciune

Despre vorbirea mult?

Despre gânduri ?i mi?c?rile trupe?ti

Despre datoria subalternilor fa?? de superiorii lor

Despre neosândirea aproapelui

Despre izolare ?i t?cere

Despre triste?e

Înv???tura c?tre mortahul incep?tor

Epilog

Crestinism Ortodox.ru. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet