Paterice

Articole recente

Carti

Blogroll


« | Main | »

P?rintele Serafim, pustnicul de pe Athon

By pateric | iulie 10, 2006

Un tân?r evlavios din Atena, dintr-o familie bogat?, ?i-a pierdut mama din pricina unei boli grele ?i dup? putin? vreme, pe nea?teptate, a murit ?i tat?l lui.

Moartea p?rin?ilor lui l-a zguduit atât de mult încât i s-a f?cut pricin? s? filozofeze la de?ert?ciunea acestei lumi. ?i-a împ?r?it a?adar toat? averea la s?raci, a l?sat angaja?ilor s?i marele s?u magazin ?i a venit în Sfântul Munte.

Trecând pe la noul Schit, l-a cunoscut pe p?rintele Neofit, care locuia la Chilia Sfântului Dimitrie. Aici a fost g?zduit ?i s-a m?rturisit. P?rintele Neofit i-a povestit multe fapte minunate despre asce?i.

Iar când a auzit despre pustnicii ( exista o traditie care spune ca pe Varful Athon traiesc sapte sau doisprezece pustnici. Ea a fost confirmata de-a lungul vremii de repetate aratari ale lor)  ce locuiesc în vârful Athonului, atunci inima lui s-a aprins de dumnezeiasca dragoste. Atunci a cerut binecuvântare de la p?rintele Neofit s? r?mân? în ob?tea lui, s?-l tund? monah, dup? care s?-i dea binecuvântare s? pustniceasc? sus, pe Athon.

P?rintele Neofit v?zându-l foarte smerit ?i evlavios l-a primit, dar l-a ?inut în hainele mirene?ti ?i l-a preg?tit duhovnice?te, în ascuns, cinci ani, f?r? ca ceilal?i s? ?tie scopul cel sfânt al tân?rului, care evita chiar ?i întâlnirile cu p?rin?ii schitului.

Dup? ce l-a format duhovnice?te cinci ani, stare?ul Neofit l-a f?cut monah, numindu-l Serafim ?i i-a dat binecuvântarea s? pustiiasc? sus, pe Athon, f?r? s? vad? om.

Dup? trei ani, precum mi-a povestit p?rintele Dionisie, din ob?tea p?rintelui Neofit, a venit s? m?rturiseasc? stare?ului ispitele ce le-a avut la început.

Spunea c? diavolii îl amenin?au mereu, într-o noapte i-au aruncat tabla cea veche pe care o pusese în fata pe?terii, ca s? împiedice pu?in vântul cel puternic ?i ploaia. P?rintele Serafim nu numai c? nu s-a tulburat, ci zâmbind a spus diavolilor:
– Dumnezeu s? v? ierte! Bine a?i f?cut, c?ci îmi urâ?isem pe?tera cu tabla pe care am pus-o.

P?rintele Serafim a mai ap?rut ?i alt? dat?, dup? cinci ani, iar p?rintele Neofit i-a dat o cutiu?? cu Sfintele Taine. A plecat iar??i pe vârful Athonului ?i nu s-a mai ar?tat niciodat?.

P?rintele Serafim devenise înger, serafim. ?i cum s? nu zboare, când pe toate le-a aruncat pentru Hristos.

S? avem binecuvântarea lui. Amin

Topics: Despre pustnicii nevazuti, Despre smerenie, Despre vrajmasi | Comentariile sunt închise pentru P?rintele Serafim, pustnicul de pe Athon

Crestinism Ortodox.ru. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet