Paterice

Articole recente

Carti

Blogroll


« | Main | »

Ieromonahul Sava de la Esfigmenu

By pateric | iulie 10, 2006

Unul din cei mai iubi?i prieteni ai p?rintelui Tihon a fost ?i evlaviosul P?rinte Sava, care avea rug?ciunea neîncetat? ?i ajunsese la o mare în?l?ime duhovniceasc?.

P?rintele Sava a venit de mic copil (de la paisprezece ani) în Gr?dina Maicii Domnului, l?sându-?i p?rin?ii ?i patria sa, Filipiada ?i s-a închis aici, nu ca s? se joace, ci ca s? se lupte.

?i într-adev?r, s-a nevoit cu b?rb??ie, a devenit atlet al lui Hristos ?i s-a încununat.

Pricina plec?rii lui din lume a fost, precum mi-a spus, viata Sfântului Ioan Coliba?ul, care a aprins în inima sa flac?ra cea dulce a dragostei lui Hristos ?i a?a a venit în Sfântul Munte la Sfânta M?n?stire Esfigmenu.

Aici s-a nevoit cu mult? m?rime de suflet pân? la b?trâne?ile sale, f?r? s? se socoteasc? pe sine. De aceea se ?i gândea mereu la ceilal?i ?i încerca s? odihneasc? pe fiecare.

Dup? o ascez? aspr? de mul?i ani era firesc s? sufere ?i unele v?t?m?ri trupe?ti, adic? s? aib? probleme de s?n?tate.

Atletul lui Hristos, îns?, r?bda cu bucurie durerile, aducându-?i aminte de sfin?ii mucenici ?i slavoslovea pe Dumnezeu.

Când îl întrebam: „Cum o duci cu s?n?tatea?”, acela îmi r?spundea: „Slav? lui Dumnezeu, foarte bine! Suferin?a mea este nimic pe lâng? cea a sfin?ilor mucenici, iar nevointa mea nici nu se poate compara cu cea a Cuvio?ilor P?rin?i”.

Acestea le spunea de?i niciodat? nu-?i neglijase îndatoririle sale duhovnice?ti, nici chiar la b?trâne?e, când îl p?r?siser? puterile trupe?ti ?i când durerile i se m?riser?.

P?rintele Sava era totdeauna bucuros în dureri ?i mereu spunea: „Slav? ?ie, Dumnezeule!”.

P?rin?i m?n?stirii, din dragoste, l-au dus la Atena pentru consulta?ii, iar el, ca un bun ascult?tor ce era, s-a supus, îns? P?rintele Sava cel iubitor de lini?te a fost chinuit mai mult de zgomotul lumesc decât de durerile bolii sale ?i de aceea i-a rugat pe p?rin?i s?-l aduc? la metania sa, în Gr?dina Maicii Domnului.

P?rin?ii au fost de acord, dar l-au dus provizoriu în M?n?stirea Hrisovalantu, ca s?-?i revin? pu?in ?i abia dup? aceea s? plece spre Sfântul Munte.

Intr-o noapte îns?, toat? m?n?stirea a fost inundat? de o mireasm? nespus?.

Stare?a nu ?tia de unde provine, îns? dup? pu?in timp au depistat c? mireasma ie?ea din chilia unde st?tea P?rintele Sava.

Când au deschis u?a, s-a umplut totul de bun? mireasm? ?i au v?zut c? P?rintele Sava adormise în Domnul, numai atunci au în?eles c? mireasma aceea ie?ea din sufletul înmiresmat al P?rintelui Sava.

Dup? aceea au venit ?i p?rin?ii ?i l-au dus la metania sa.

S? avem binecuvântarea lui. Amin.

Topics: Despre bucurie, Despre rabdare, Pilde | Comentariile sunt închise pentru Ieromonahul Sava de la Esfigmenu

Crestinism Ortodox.ru. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet