Paterice

Articole recente

Carti

Blogroll


« | Main | »

Ieromonahul chinuit de diavol

By pateric | iulie 10, 2006

Ieromonahul care a fost chinuit de diavol din

pricina unui gând de mândrie

Odat?, la o m?n?stire tr?ia un ieromonah care p?rea cuvios pe dinafar?, îns? înl?untrul s?u avea ascuns? mult? mândrie.

Era corect în toate, respectuos ?i nevoitor ?i pentru c? era înv??at sf?tuia duhovnice?te pe ceilal?i.

El, îns?, nu era ajutat de nimeni, pentru c? p?rin?ii, din respect se ru?inau s?-i spun? ceea ce vedeau la el. Crease false impresii nu numai celorlal?i dar ?i sie?i, cum c? este cel mai virtuos din m?n?stire etc.

Într-o zi au adus la m?n?stire un îndr?cit, iar egumenul l-a încredin?at acestui ieromonah ca s?-i citeasc? exorcisme.

În acela?i timp a spus ?i monahilor s? fac? rug?ciune cu metaniile pentru ca s? se elibereze f?ptura lui Dumnezeu.

Era firesc ca diavolul s? fie foarte strâmtorat, ?i de aceea a început s? strige:
– Unde m? alungi, nemilostivule?

Diavolul a f?cut aceast? viclenie, ca s?-i dea preotului impresia c?-i alungat de el. Atunci acela a spus diavolului:
– S? intri în mine!

Din clipa aceea diavolul a pus st?pânire pe preot. Aceasta o spusese ?i Sfântul Partenie unui demon, atunci când l-a alungat, dar acela era sfânt. De aceea ?i diavolul i-a r?spuns: „Chiar ?i numai numele t?u m? arde, Partenie!”.

Dup? ce preotul a intrat sub influenta diavoleasc?, s-a chinuit ani întregi ?i nu se putea odihni nic?ieri.

Umbla mereu când afar? în lume, când în Sfântul Munte. Aceast? stare i-a creat ?i oboseal? sufleteasc?, dar ?i suferin?? trupeasc? înso?it? de un tremurat.

În ultimii ani ai vie?ii sale a fost slobozit de diavol, pentru c? s-a smerit mult din pricina acestei ispite, care i-a pricinuit mult folos, fire?te, f?r? s? vrea. De atunci înainte vorbea smerit ?i cerea sfaturi pentru sine.

Topics: Despre inselari, Despre vrajmasi | Comentariile sunt închise pentru Ieromonahul chinuit de diavol

Crestinism Ortodox.ru. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet