Paterice

Articole recente

Carti

Blogroll


« | Main | »

Fratele care s-a mântuit f?r? osteneal?

By pateric | iulie 6, 2006


Fratele care s-a mântuit f?r? osteneal?

deoarece nu judeca niciodat? pe nimeni

O dat? un mirean a mers la Schitul Kavsokalivia s? se fac? c?lug?r. Dar p?rin?ii schitului nu voiau s?-l primeasc? deoarece, pe lâng? faptul c? era trândav ?i nep?s?tor, mai era ?i foarte scandalagiu, mereu pricinuind nepl?ceri.

Deoarece aceluia îi pl?cea în schit, a rugat pe p?rin?i s?-i îng?duie s? r?mân? acolo ca mirean ?i s? mai lucreze din când în când.

Astfel ?i-a petrecut viata sa în trând?vie ?i nep?sare pân? în ceasul mor?ii sale, când a c?zut la pat. Cu toate acestea p?rin?ii îl cercetau ?i se aflau mereu lâng? el.

Într-o zi muribundul privea cu insistent? la ceva ?i f?cea semne. P?rin?ii nu ?tiau ce se întâmpl?. Când ?i-a venit în sine, le-a povestit acest lucru înfrico??tor:

„Am v?zut pe Arhanghelul Mihail ?inând în mân? o hârtie în care erau scrise toate p?catele mele ?i spunându-mi:

– Vezi acestea pe care le am scrise aici? Pe toate le-ai f?cut. De aceea preg?te?te-te s? mergi în iad.

–  Sfinte arhanghele, uit?-te printre toate p?catele mele ?i vezi dac? exist? p?catul osândirii! i-am spus eu.

Atunci Arhanghelul a c?utat ?i mi-a spus:

– Nu, nu exist?.

– Atunci nici eu nu trebuie s? merg în iad, potrivit cu cele spuse de Domnul: «nu judeca?i ?i nu ve?i fi judeca?i» (Luca VI, 37).

Auzind acestea Arhanghelul Mihail a rupt hârtia cu p?catele mele.

A?adar, p?rin?ilor, voi merge în rai. Când mi-a?i spus c? nu sunt bun de monah ?i lucram în schit ca mirean, atunci când veneam la biseric? în s?rb?tori adeseori auzeam cuvintele Evangheliei: «nu judeca?i, ca s? nu fi?i judeca?i» (Matei VII, 1) ?i mi-am spus: «S?rmane suflete, cel pu?in acestea s? le împline?ti». Acestea m-au mântuit f?r? alt? osteneal?„.

Cu aceste cuvinte ?i-a dat sufletul în mâinile Arhanghelului Mihail.

Topics: Despre osandire | Comentariile sunt închise pentru Fratele care s-a mântuit f?r? osteneal?

Crestinism Ortodox.ru. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet