Paterice

Articole recente

Carti

Blogroll


« | Main | »

Clericii nepreg?ti?i

By pateric | iulie 10, 2006

Clericii nepreg?ti?i care au fost împiedica?i de Dumnezeu s? liturghiseasc?

Odat?, la Pe?tera Sfântului Atanasie vie?uia un stare?, care avea doi ucenici. Unul era ieromonah iar cel?lalt ierodiacon.

Într-o zi au mers ucenicii la o bisericu?? s? liturghiseasc?. Preotul, îns?, îl invidia mult pe diacon pentru c? acesta era mai inteligent ?i, fire?te, mai îndemânatic în toate. Dar nici diaconul nu ajuta situa?ia cu felul s?u egoist de a fi.

Preotul s-a preg?tit pe dinafar? citind rug?ciunile de împ?rt??anie ?i f?când toate cele rânduite în tipic.

Din p?cate, îns?, n-a f?cut lucrul cel mai de seam?, adic? preg?tirea l?untric?: s? se m?rturiseasc? smerit ca s? alunge pizma din inima sa, care nu fuge schimbându-ne hainele ?i sp?lându-ne pe cap.

A?adar având numai aceast? preg?tire exterioar? a înaintat spre înfrico??torul Jertfelnic, ca s? liturghiseasc?.

Dar de îndat? ce a început Proscomidia, ce s-a întâmplat? S-a auzit un vuiet puternic ?i a v?zut cum pleac? Sfântul Disc de la proscomidiar ?i dispare.

Fire?te, nu au mai putut liturghisi. Dac? nu-i împiedica Bunul Dumnezeu în felul acesta ?i preotul ar fi slujit în aceast? stare sufleteasc? în care se afla, gândul îmi spune c? ar fi p??it un mare r?u.

Aceea?i p?rere avea ?i p?rintele Varlaam de la Vigla, care mi-a povestit aceast? întâmplare.

Topics: Despre pizma | Comentariile sunt închise pentru Clericii nepreg?ti?i

Crestinism Ortodox.ru. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet