Paterice

Articole recente

Carti

Blogroll


« | Main | »

Cei doi monahi închipui?i care s-au în?elat

By pateric | iulie 6, 2006

O dat?, doi tineri care aveau mare prietenie între ei înc? din lume au venit în Sfântul Munte ?i s-au f?cut monahi.

Din p?cate, îns?, nu mergeau s? cear? sfatul celor mai mari ?i nici nu-l primeau atunci când li se d?dea, ci ascultau de mintea lor copil?reasc? fiind întotdeauna de acord unul cu cel?lalt în problemele duhovnice?ti.

Uneori ?ineau posturi lungi pân? se istoveau, dup? care mâncau f?r? m?sur?. Alteori mâna?i de egoismul lor copil?resc f?ceau pe sihastrii z?vorâ?i, dup? care alergau s? afle oameni ca s? vorbeasc? ?i s? p?l?vr?geasc?.

Cu alte cuvinte, diavolul îi arunca din cele de-a dreapta în cele de-a stânga, ?i iar??i din cele de-a stânga în cele de-a dreapta, precum ?i ei se jucau cu c?lug?ria potrivit mintii lor copil?re?ti.

Între ei aveau dragoste fr??easc?, dar ce folos? Egoismul lor le-a v?t?mat min?ile deoarece nu ascultau de cei mai mari ?i unul îl odihnea pe cel?lalt în voia sa.

F?g?duiser? s? nu se despart? niciodat?, nici în viata aceasta, nici în cealalt?, îns? cel viclean s-a folosit de aceasta ?i, din nefericire, le-a dat de lucru.

Într-o zi unul a spus celuilalt:
– Fratele meu, mi-a venit gândul c? ceea ce am f?g?duit, adic? s? murim amândoi în aceea?i zi, nu este sigur c? se va întâmpla. Cel mai sigur pentru a putea tine f?g?duin?a noastr? este s? ne coasem amândoi împreun? într-un sac, precum se cos mor?ii ?i s? ne arunc?m în mare.

Din nefericire, ?i cel?lalt a primit aceasta cu bucurie. A?adar au luat o p?tur?, ac ?i sfoar? ?i au mers bucuro?i spre mare. Dup? ce s-au cusut bine, pe o stânc?, s-au aruncat în mare.

Era firesc ca a?a cum erau înf??ura?i ?i cusu?i s? se înece amândoi deodat?. Dup? o oarecare vreme trupurile lor s-au aflat pe ??rmul Voiosului (aceasta s-a întâmplat în jurul anului 1912).

Faptul acesta înfrico??tor ne cutremur?, ne avertizeaz? ca s? fim aten?i, ?i în acela?i timp ne ?i oblig? s? rug?m pe Dumnezeu s? nu considere sinucidere aceast? moarte a fra?ilor no?tri, ci s-o treac? cu vederea ca pe o mare neorânduial? copil?reasc?. Amin.

Topics: Despre inselari | Comentariile sunt închise pentru Cei doi monahi închipui?i care s-au în?elat

Crestinism Ortodox.ru. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet