Paterice

Articole recente

Carti

Blogroll

Diverse

Prefata

duminică, decembrie 10th, 2006

Spunea Sfântul Vasile cel Mare: „ Una este fapta bun? a b?rbatului ?i a femeii, deoarece i alc?tuirea lor este de aceea?i vrednicie, precum si r?splata asemenea pentru amândoi”. Iar Cuvioasa Domnina înv??a: „Fapta bun? nu se deosebe?te în b?rb?teasc? ?i femeiasc?, nici în?elepciunea nu se împarte în dou?, f?r? asem?nare una cu alta; c?ci […]

Prolog

duminică, decembrie 10th, 2006

Via?a cre?tin? cuprinde st?ri ?i experien?e diverse, potrivit darurilor Duhului Sfânt, care „sufl? unde vrea”, dup? cuvântul Sfântului Apostol Pavel. Una din st?rile vie?ii cre?tine este monahismul, cu tr?irile ?i nevoin?ele lui. Mentalitatea general? este aceea c? monahismul reprezint? o realitate institu?ionalizat?, dar care este ?i r?mâne la marginea Bisericii, oferind unei anumite categorii de […]

Sfanta Casiani

luni, iulie 31st, 2006

Via?a ?i nevointele sfintei noastre maici, ale celei între sfin?i CASIANI din Constanlinopol, a c?rei pomenire Sfânta Biseric? o pr?znuie?te pe 7 septembrie Introducere ?i primii ani Sfanta noastr? maic? Casiani s-a n?scut în Constantinopol cu câtva timp înainte de anul 805. Tat?l s?u, un aristocrat, de?inea o func?ie important? la curtea imperial?. P?rin?ii Casianiei […]

Îngerul veacului al optulea

vineri, iunie 2nd, 2006

(Veacul al optulea înseamna aici veacul ce va sa fie) Parintele Veniamin, de la Katunakia, era foarte evlavios înca de mirean, pentru ca si familia sa avea obiceiuri crestinesti. Asadar, dragostea fierbinte a tânarului pentru Hristos l-a facut sa îsi paraseasca parintii, patria, meseria sa – era politist – si bucuriile lumesti si sa vina […]

Crestinism Ortodox.ru. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet