Paterice

Articole recente

Carti

Blogroll

Despre tacere

Culegere de îndrum?ri

duminică, decembrie 10th, 2006

 scrise de c?tre Avva Isaia, pentru prea cinstita Teodora ?i-am primit scrisoarea de Dumnezeu iubitoare ?i, o dat? cu ea, am primit ?i sufletul t?u de Dumnezeu iubitor. În ea ne întrebi pe noi, cei lipsi?i de fapte bune ?i nevrednici chiar de numele de monah, despre închin?ciuni, cântare de psalmi, despre cinul vie?ii monahale […]

Cuvintele sfintelor femei nevoitoare

duminică, decembrie 10th, 2006

 cele vrednice de pomenire, culese de Avva Isaia, pentru cinstita monahie Teodora A?a cum este priveli?tea câmpiilor, care sunt pline de tot felul de flori, tot astfel este ?i cartea mea de fa??, sfin?it? ?i cinstit? fiic?, într-însa vei g?si toate florile faptelor bune — aten?ia min?ii ?i înv???tura inimii spre în?elep?irea ta ?i spre […]

Pov??uirile duhovnice?ti

duminică, decembrie 10th, 2006

ale monahului Isaia c?tre prea cinstita monahie Teodora Cu toate c? trupe?te suntem oarecum departe unul de altul, buna mea sor?, suntem îns? departe în ceea ce prive?te vederea fe?ei, iar nu în ceea ce prive?te inima, tr?ind în pustietatea aceasta pentru ca — prin darul lui Hristos — lini?tindu-ne pu?in dinspre oameni ?i lep?dându-ne […]

B?trânul Constantin cel nebun pentru Hristos

luni, iulie 10th, 2006

B?trânul Constantin (Anghelis), cel f?r? r?utate ?i t?cutul nebun pentru Hristos, s-a n?scut în Kalenti – Dodoni, din Epir, la 10 februarie 1898. Pe tat?l s?u îl chema Stavros iar pe mama lui Antula. Nu cunoa?tem am?nunte din primii ani ai vie?ii lui c?lug?re?ti, dar ceea ce ?tim este c? a început ca frate în […]

Crestinism Ortodox.ru. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet