Paterice

Articole recente

Carti

Blogroll

Despre smerenie

« Previous Entries

Cuvintele sfintelor femei nevoitoare

duminică, decembrie 10th, 2006

 cele vrednice de pomenire, culese de Avva Isaia, pentru cinstita monahie Teodora A?a cum este priveli?tea câmpiilor, care sunt pline de tot felul de flori, tot astfel este ?i cartea mea de fa??, sfin?it? ?i cinstit? fiic?, într-însa vei g?si toate florile faptelor bune — aten?ia min?ii ?i înv???tura inimii spre în?elep?irea ta ?i spre […]

Pov??uirile duhovnice?ti

duminică, decembrie 10th, 2006

ale monahului Isaia c?tre prea cinstita monahie Teodora Cu toate c? trupe?te suntem oarecum departe unul de altul, buna mea sor?, suntem îns? departe în ceea ce prive?te vederea fe?ei, iar nu în ceea ce prive?te inima, tr?ind în pustietatea aceasta pentru ca — prin darul lui Hristos — lini?tindu-ne pu?in dinspre oameni ?i lep?dându-ne […]

P?rintele Tihon

luni, iulie 10th, 2006

P?rintele Tihon s-a n?scut în Rusia, în Novaia Mihailovsk, în 1884. P?rintii lui, Pavel ?i Elena, erau oameni evlavio?i, de aceea era firesc ca ?i rodul lor – Timotei dup? numele lumesc – s? le mo?teneasc? evlavia ?i dragostea pentru Dumnezeu ?i s? doreasc? de mic copil s? se afieroseasc? Lui. P?rin?ii vedeau râvna cea […]

P?rintele Serafim, pustnicul de pe Athon

luni, iulie 10th, 2006

Un tân?r evlavios din Atena, dintr-o familie bogat?, ?i-a pierdut mama din pricina unei boli grele ?i dup? putin? vreme, pe nea?teptate, a murit ?i tat?l lui. Moartea p?rin?ilor lui l-a zguduit atât de mult încât i s-a f?cut pricin? s? filozofeze la de?ert?ciunea acestei lumi. ?i-a împ?r?it a?adar toat? averea la s?raci, a l?sat […]

Ieromonahul Antim cel nebun pentru Hristos

luni, iulie 10th, 2006

P?rintele Antim era din Sofia, capitala Bulgariei, unde slujea ca preot de mir într-o parohie. Dup? moartea preotesei sale, cam prin 1841, a venit in Gr?dina Maicii Domnului ?i s-a s?dit ca un r?sad bun, precum vom vedea mai jos, care apoi a înflorit, r?spândind bun? mireasm?. Prima lui metanie a fost la Sfânta M?n?stire […]

B?trânul Petru (Petrache)

luni, iulie 10th, 2006

B?trânul Petru s-a n?scut în Limnos în 1891. Se vedea c? era dintr-o familie s?rac?, dar era de neam nobil. Carte nu ?tia aproape deloc, dar a dobândit iluminarea dumnezeiasc? prin nevointele sale aspre, f?cute cu m?rime de suflet. Înc? din tinere?e Gheorghe – numele lui de mirean – tr?ia c?lug?re?te, dar marea schim? a […]

B?trânul Augustin

luni, iulie 10th, 2006

P?rintele Augustin s-a n?scut în Rusia în Aliskoghe din Poltava, în 1882. Numele lui de mirean a fost Antonie Korra. Tat?l lui se numea Nicolae ?i mama sa Ecaterina. Ace?tia fiind oameni evlavio?i l-au crescut pe copilul lor Antonie în evlavie ?i fric? de Dumnezeu. Înc? de mic Antonie a mers la o m?n?stire din […]

P?rintele Gheorghe pustnicul

luni, iulie 10th, 2006

P?rintele Gheorghe s-a n?scut în Sikia din Sithonia(denumirea celei de a doua peninsule care se invecineaza cu Sfantul Munte) în jurul anului 1922. Numele lui de mirean era Ioan. Gheorghe a fost numit când a luat schima îngereasc? ?i a ren?scut duhovnice?te în peninsula vecin? a Athonului, Gr?dina Maicii Domnului. P?rintele tr?ia ca un adev?rat […]

B?trânul Efrem – „tic?losul”

luni, iulie 10th, 2006

În spatele chiliei b?trânului Ipatie (chilie româneasc?), mai sus de Katunakia, se vede o pe?ter?, care, a?a cum povestesc b?trânii, în timpul st?pânirii turce?ti a fost pe?ter? de tâlhari. Dar B?trânul Efrem a pref?cut-o în s?la? dumnezeiesc, pentru c? a sfintit-o cu viata lui cea sfânt?. B?trânul Efrem era originar din Tesalia. Avea un suflet […]

B?trânul Avvacum

luni, iulie 10th, 2006

De curând, în 1979, a adormit B?trânul Avvacum, care a locuit în Sfânta M?n?stire Lavra ?i a avut harisma de a tine minte capitole întregi din Sfânta Scriptur?. Mai demult el a pustnicit în pustia Viglei, dar o întâmplare l-a f?cut s? plece înfrico?at în Lavra, unde a r?mas pan? în ultimele sale zile, de […]

« Previous Entries
Crestinism Ortodox.ru. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet