Paterice

Articole recente

Carti

Blogroll

Despre simplitate

« Previous Entries

Cuvintele sfintelor femei nevoitoare

duminică, decembrie 10th, 2006

 cele vrednice de pomenire, culese de Avva Isaia, pentru cinstita monahie Teodora A?a cum este priveli?tea câmpiilor, care sunt pline de tot felul de flori, tot astfel este ?i cartea mea de fa??, sfin?it? ?i cinstit? fiic?, într-însa vei g?si toate florile faptelor bune — aten?ia min?ii ?i înv???tura inimii spre în?elep?irea ta ?i spre […]

Pov??uirile duhovnice?ti

duminică, decembrie 10th, 2006

ale monahului Isaia c?tre prea cinstita monahie Teodora Cu toate c? trupe?te suntem oarecum departe unul de altul, buna mea sor?, suntem îns? departe în ceea ce prive?te vederea fe?ei, iar nu în ceea ce prive?te inima, tr?ind în pustietatea aceasta pentru ca — prin darul lui Hristos — lini?tindu-ne pu?in dinspre oameni ?i lep?dându-ne […]

În numele Tat?lui ?l al Fiului ?i al Sfântului Duh

luni, iulie 10th, 2006

Mult m? mustr? con?tiin?a pentru c? nu mi-am f?cut însemn?ri am?nun?ite despre virtuo?ii p?rin?i, care au tr?it acum, în ultimii ani ?i despre care mi-au povestit evlavio?ii b?trâni pe vremea când eram monah încep?tor; dar ?i pentru marea mea nep?sare de a nu p?stra nici m?car în memorie experien?ele dumnezeie?ti pe care le-au tr?it acei […]

P?rintele Tihon

luni, iulie 10th, 2006

P?rintele Tihon s-a n?scut în Rusia, în Novaia Mihailovsk, în 1884. P?rintii lui, Pavel ?i Elena, erau oameni evlavio?i, de aceea era firesc ca ?i rodul lor – Timotei dup? numele lumesc – s? le mo?teneasc? evlavia ?i dragostea pentru Dumnezeu ?i s? doreasc? de mic copil s? se afieroseasc? Lui. P?rin?ii vedeau râvna cea […]

Ieromonahul Antim cel nebun pentru Hristos

luni, iulie 10th, 2006

P?rintele Antim era din Sofia, capitala Bulgariei, unde slujea ca preot de mir într-o parohie. Dup? moartea preotesei sale, cam prin 1841, a venit in Gr?dina Maicii Domnului ?i s-a s?dit ca un r?sad bun, precum vom vedea mai jos, care apoi a înflorit, r?spândind bun? mireasm?. Prima lui metanie a fost la Sfânta M?n?stire […]

B?trânul Petru (Petrache)

luni, iulie 10th, 2006

B?trânul Petru s-a n?scut în Limnos în 1891. Se vedea c? era dintr-o familie s?rac?, dar era de neam nobil. Carte nu ?tia aproape deloc, dar a dobândit iluminarea dumnezeiasc? prin nevointele sale aspre, f?cute cu m?rime de suflet. Înc? din tinere?e Gheorghe – numele lui de mirean – tr?ia c?lug?re?te, dar marea schim? a […]

B?trânul Augustin

luni, iulie 10th, 2006

P?rintele Augustin s-a n?scut în Rusia în Aliskoghe din Poltava, în 1882. Numele lui de mirean a fost Antonie Korra. Tat?l lui se numea Nicolae ?i mama sa Ecaterina. Ace?tia fiind oameni evlavio?i l-au crescut pe copilul lor Antonie în evlavie ?i fric? de Dumnezeu. Înc? de mic Antonie a mers la o m?n?stire din […]

B?trânul Efrem – „tic?losul”

luni, iulie 10th, 2006

În spatele chiliei b?trânului Ipatie (chilie româneasc?), mai sus de Katunakia, se vede o pe?ter?, care, a?a cum povestesc b?trânii, în timpul st?pânirii turce?ti a fost pe?ter? de tâlhari. Dar B?trânul Efrem a pref?cut-o în s?la? dumnezeiesc, pentru c? a sfintit-o cu viata lui cea sfânt?. B?trânul Efrem era originar din Tesalia. Avea un suflet […]

Batrânul Trifon

marți, iulie 4th, 2006

Acum doi ani, în 1978, si-a sfârsit în Athos lupta duhovniceasca atletul lui Hristos, Batrânul Trifon, care a biruit desertaciunea si al carui suflet a plecat pentru vesnicie, la cer. Batrânul Trifon a venit din patria lui, România, în 1910, la vârsta de douazeci si cinci de ani si s-a rasadit în Gradina Maicii Domnului, […]

Maica Domnului miruieste pe începatorul evlavios

luni, iunie 19th, 2006

Acum câtiva ani un tânar iubitor de monahi a participat cu multa evlavie la o priveghere de toata noaptea la o manastire din Sfântul Munte. Era praznicul Intrarii în Biserica a Maicii Domnului si, deoarece voia si el sa se afieroseasca lui Dumnezeu, pe toata durata privegherii a stat în picioare si s-a rugat cu […]

« Previous Entries
Crestinism Ortodox.ru. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet