Paterice

Articole recente

Carti

Blogroll

Despre nepasare

Monahul încep?tor, cel iubitor de voia sa ?i nep?s?tor

joi, iulie 6th, 2006

La Schitul Kavsokalivia era un monah tân?r care tr?ia dup? voia sa, f?r? stare?. De aceea era firesc s? fie aruncat de cel viclean din cele de-a dreapta, în cele de-a stânga ?i apoi în nep?sare. La început postea mult, dar dup? aceea s-a plictisit ?i a început s? m?nânce mult ?i s? bea vin. […]

Tân?rul monah nep?s?tor

joi, iulie 6th, 2006

În Sfânta M?n?stire Konstamonitu, în timpul stare?ului Filaret, era un monah tân?r, care, fiind cuprins de nep?sare nu mergea la slujb? ?i-?i trecea cu vederea toate îndatoririle duhovnice?ti. Preacuviosul egumen, ieromonahul Filaret îi f?cea în repetate rânduri observa?ii ?i-l mustra, dar acela continua s? fie nep?s?tor în toate. Atunci stare?ul a fost nevoit s?-l lase […]

B?trânul monah nep?s?tor

joi, iulie 6th, 2006

La o chilie de lâng? Karyes a venit odat? un b?trân din lume ca s? se fac? monah, dar s-a f?cut numai rasofor, pentru a tr?i mai comod. Nu î?i f?cea niciodat? pu?inul canon ce îl avea, nici altceva din cele duhovnice?ti, ci spunea: „Le voi face când voi deveni schimonah”. În felul acesta î?i […]

Crestinism Ortodox.ru. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet