Paterice

Articole recente

Carti

Blogroll

Despre lepadarea de sine

Culegere de îndrum?ri

duminică, decembrie 10th, 2006

 scrise de c?tre Avva Isaia, pentru prea cinstita Teodora ?i-am primit scrisoarea de Dumnezeu iubitoare ?i, o dat? cu ea, am primit ?i sufletul t?u de Dumnezeu iubitor. În ea ne întrebi pe noi, cei lipsi?i de fapte bune ?i nevrednici chiar de numele de monah, despre închin?ciuni, cântare de psalmi, despre cinul vie?ii monahale […]

Pov??uirile duhovnice?ti

duminică, decembrie 10th, 2006

ale monahului Isaia c?tre prea cinstita monahie Teodora Cu toate c? trupe?te suntem oarecum departe unul de altul, buna mea sor?, suntem îns? departe în ceea ce prive?te vederea fe?ei, iar nu în ceea ce prive?te inima, tr?ind în pustietatea aceasta pentru ca — prin darul lui Hristos — lini?tindu-ne pu?in dinspre oameni ?i lep?dându-ne […]

B?trânul Efrem – „tic?losul”

luni, iulie 10th, 2006

În spatele chiliei b?trânului Ipatie (chilie româneasc?), mai sus de Katunakia, se vede o pe?ter?, care, a?a cum povestesc b?trânii, în timpul st?pânirii turce?ti a fost pe?ter? de tâlhari. Dar B?trânul Efrem a pref?cut-o în s?la? dumnezeiesc, pentru c? a sfintit-o cu viata lui cea sfânt?. B?trânul Efrem era originar din Tesalia. Avea un suflet […]

Crestinism Ortodox.ru. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet