Paterice

Articole recente

Carti

Blogroll

Despre dragoste

Pov??uirile duhovnice?ti

duminică, decembrie 10th, 2006

ale monahului Isaia c?tre prea cinstita monahie Teodora Cu toate c? trupe?te suntem oarecum departe unul de altul, buna mea sor?, suntem îns? departe în ceea ce prive?te vederea fe?ei, iar nu în ceea ce prive?te inima, tr?ind în pustietatea aceasta pentru ca — prin darul lui Hristos — lini?tindu-ne pu?in dinspre oameni ?i lep?dându-ne […]

P?rintele Tihon

luni, iulie 10th, 2006

P?rintele Tihon s-a n?scut în Rusia, în Novaia Mihailovsk, în 1884. P?rintii lui, Pavel ?i Elena, erau oameni evlavio?i, de aceea era firesc ca ?i rodul lor – Timotei dup? numele lumesc – s? le mo?teneasc? evlavia ?i dragostea pentru Dumnezeu ?i s? doreasc? de mic copil s? se afieroseasc? Lui. P?rin?ii vedeau râvna cea […]

P?rintele Daniil cel minunat

luni, iulie 10th, 2006

Minunatul P?rinte Daniil a tr?it cam în acela?i timp cu Hagi Gheorghe. Acesta f?cea minuni înc? de când era încep?tor în c?lug?rie. In vremea aceea a impresionat mult pe închin?torii evlavio?i ?i s-au publicat chiar unele din minunile sale în revistele religioase ale unor ru?i cucernici. Deci acele pu?ine lucruri pe care le-am aflat despre […]

B?trânul Augustin

luni, iulie 10th, 2006

P?rintele Augustin s-a n?scut în Rusia în Aliskoghe din Poltava, în 1882. Numele lui de mirean a fost Antonie Korra. Tat?l lui se numea Nicolae ?i mama sa Ecaterina. Ace?tia fiind oameni evlavio?i l-au crescut pe copilul lor Antonie în evlavie ?i fric? de Dumnezeu. Înc? de mic Antonie a mers la o m?n?stire din […]

B?trânul m?re?

luni, iulie 10th, 2006

Unul din p?rin?ii ce a tr?it în chip ascuns ?i care s-a nevoit cu m?rime de suflet în Gr?dina Maicii Domnului, ca s?-?i dobândeasc? „dorirea”, mântuirea sufletului, a fost ?i b?trânul Filaret, prietenul virtu?ii. Patria lui p?mânteasc? a fost Transilvania din România. S-a n?scut în anul mântuirii 1892 ?i la Sfântul Botez i-au dat numele […]

Crestinism Ortodox.ru. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet