Paterice

Articole recente

Carti

Blogroll

Despre curatie

Cuvintele sfintelor femei nevoitoare

duminică, decembrie 10th, 2006

 cele vrednice de pomenire, culese de Avva Isaia, pentru cinstita monahie Teodora A?a cum este priveli?tea câmpiilor, care sunt pline de tot felul de flori, tot astfel este ?i cartea mea de fa??, sfin?it? ?i cinstit? fiic?, într-însa vei g?si toate florile faptelor bune — aten?ia min?ii ?i înv???tura inimii spre în?elep?irea ta ?i spre […]

Pov??uirile duhovnice?ti

duminică, decembrie 10th, 2006

ale monahului Isaia c?tre prea cinstita monahie Teodora Cu toate c? trupe?te suntem oarecum departe unul de altul, buna mea sor?, suntem îns? departe în ceea ce prive?te vederea fe?ei, iar nu în ceea ce prive?te inima, tr?ind în pustietatea aceasta pentru ca — prin darul lui Hristos — lini?tindu-ne pu?in dinspre oameni ?i lep?dându-ne […]

În numele Tat?lui ?l al Fiului ?i al Sfântului Duh

luni, iulie 10th, 2006

Mult m? mustr? con?tiin?a pentru c? nu mi-am f?cut însemn?ri am?nun?ite despre virtuo?ii p?rin?i, care au tr?it acum, în ultimii ani ?i despre care mi-au povestit evlavio?ii b?trâni pe vremea când eram monah încep?tor; dar ?i pentru marea mea nep?sare de a nu p?stra nici m?car în memorie experien?ele dumnezeie?ti pe care le-au tr?it acei […]

Ieromonahul Antim cel nebun pentru Hristos

luni, iulie 10th, 2006

P?rintele Antim era din Sofia, capitala Bulgariei, unde slujea ca preot de mir într-o parohie. Dup? moartea preotesei sale, cam prin 1841, a venit in Gr?dina Maicii Domnului ?i s-a s?dit ca un r?sad bun, precum vom vedea mai jos, care apoi a înflorit, r?spândind bun? mireasm?. Prima lui metanie a fost la Sfânta M?n?stire […]

P?rintele Daniil cel minunat

luni, iulie 10th, 2006

Minunatul P?rinte Daniil a tr?it cam în acela?i timp cu Hagi Gheorghe. Acesta f?cea minuni înc? de când era încep?tor în c?lug?rie. In vremea aceea a impresionat mult pe închin?torii evlavio?i ?i s-au publicat chiar unele din minunile sale în revistele religioase ale unor ru?i cucernici. Deci acele pu?ine lucruri pe care le-am aflat despre […]

P?rintele m?re?

luni, iulie 10th, 2006

P?rintele m?re?, egumenul Sfintei M?n?stiri Konstamonitu P?rin?ii Sfintei M?n?stiri Konstamonitu au multe de scris despre Stare?ul lor cel sfânt, deoarece au tr?it al?turi de el mul?i ani. Eu, îns?, care am tr?it departe de el, am cunoscut pu?ine, dar ar fi nedrept s? nu spun nimic despre sfântul stare?, deoarece se distingea de ceilal?i p?rin?i […]

B?trânul Augustin

luni, iulie 10th, 2006

P?rintele Augustin s-a n?scut în Rusia în Aliskoghe din Poltava, în 1882. Numele lui de mirean a fost Antonie Korra. Tat?l lui se numea Nicolae ?i mama sa Ecaterina. Ace?tia fiind oameni evlavio?i l-au crescut pe copilul lor Antonie în evlavie ?i fric? de Dumnezeu. Înc? de mic Antonie a mers la o m?n?stire din […]

B?trânul Constantin cel nebun pentru Hristos

luni, iulie 10th, 2006

B?trânul Constantin (Anghelis), cel f?r? r?utate ?i t?cutul nebun pentru Hristos, s-a n?scut în Kalenti – Dodoni, din Epir, la 10 februarie 1898. Pe tat?l s?u îl chema Stavros iar pe mama lui Antula. Nu cunoa?tem am?nunte din primii ani ai vie?ii lui c?lug?re?ti, dar ceea ce ?tim este c? a început ca frate în […]

Crestinism Ortodox.ru. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet