Paterice

Articole recente

Carti

Blogroll

Despre ascultare

Cuvintele sfintelor femei nevoitoare

duminică, decembrie 10th, 2006

 cele vrednice de pomenire, culese de Avva Isaia, pentru cinstita monahie Teodora A?a cum este priveli?tea câmpiilor, care sunt pline de tot felul de flori, tot astfel este ?i cartea mea de fa??, sfin?it? ?i cinstit? fiic?, într-însa vei g?si toate florile faptelor bune — aten?ia min?ii ?i înv???tura inimii spre în?elep?irea ta ?i spre […]

Pov??uirile duhovnice?ti

duminică, decembrie 10th, 2006

ale monahului Isaia c?tre prea cinstita monahie Teodora Cu toate c? trupe?te suntem oarecum departe unul de altul, buna mea sor?, suntem îns? departe în ceea ce prive?te vederea fe?ei, iar nu în ceea ce prive?te inima, tr?ind în pustietatea aceasta pentru ca — prin darul lui Hristos — lini?tindu-ne pu?in dinspre oameni ?i lep?dându-ne […]

P?rintele Gheorghe pustnicul

luni, iulie 10th, 2006

P?rintele Gheorghe s-a n?scut în Sikia din Sithonia(denumirea celei de a doua peninsule care se invecineaza cu Sfantul Munte) în jurul anului 1922. Numele lui de mirean era Ioan. Gheorghe a fost numit când a luat schima îngereasc? ?i a ren?scut duhovnice?te în peninsula vecin? a Athonului, Gr?dina Maicii Domnului. P?rintele tr?ia ca un adev?rat […]

Ucenicul cel iubitor de voia sa

joi, iulie 6th, 2006

Un frate încep?tor din Kavsokalivia ?inea mult la voia sa ?i insista ca stare?ul s?u s?-i dea binecuvântare pentru orice îi spunea gândul. (Adic? lua binecuvântare cu sila ca s?-?i fac? voia sa). Într-o zi, în timp ce lucra împreun? cu stare?ul s?u, i-a spus: – Gheronda, d?-mi binecuvântare s? merg la chilie ca s? […]

Ucenicul cel evlavios ?l ascult?tor

joi, iulie 6th, 2006

Un monah tân?r din Sfânta M?n?stire Esfigmenu se ruga singur în chilia sa ?i nu cobora la biseric? deoarece avea mult? umilin?? în timpul rug?ciunii ?i aceasta îl tr?da în timpul slujbei prin suspinele ?i plânsul ce îl st?pâneau. Când stare?ul a v?zut c? lipse?te o dat? ?i a doua oar? de la slujb? a […]

Crestinism Ortodox.ru. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet