Paterice

Articole recente

Carti

Blogroll


« | Main | »

B?trânul Cosma

By pateric | iulie 10, 2006

B?trânul Cosma de la Pantocrator (Vierul)

Cosma s-a n?scut în Anghelohori din Tracia în 1897. Numele lui de mirean a fost Cleante, iar viata lui a fost c?lug?reasc? înc? din lume. Se ostenea la mo?ia sa lucrând ca gr?dinar.

Acolo împ?r?ea dragoste la ceilal?i, ?i aduna mereu dragoste de la Hristos. Adic? f?cea multe milostenii ?i ajuta mai ales pe cei care erau nevoi?i s? fure din pricina s?r?cie, ca s?-i fereasc? de p?catul de moarte al furtului ?i de altele mai rele.

Odat? un copil, – aceast? întâmplare mi-a povestit-o el însu?i când s-a f?cut mare – a mers la el în gr?din? s? cumpere legume, dup? care trebuia s? cumpere ?i alte lucruri de la b?c?nie. Dar când a ajuns în gr?din?, ce s? vad?? Pierduse banii.

Atunci a început sa plâng?, cugetând ?i f?cându-?i planuri rele, pentru c? se temea de b?taia ce-l a?tepta de la mama sa.

Dup? ce Cleante l-a lini?tit pe copil, l-a întrebat:
– Î?i aduci aminte, fiule, câ?i bani ti-a dat mama ta ?i ce ti-a spus s? cumperi?
– Da, a r?spuns copilul.

Atunci Cleante i-a dat legumele ?i restul de bani, dup? care i-a spus:
– Nu te mâhni deloc! Alt? dat? s? fii mai atent. Unele ca acestea ?i altele f?cea în lume, când tr?ia în satul s?u.

În jurul anului 1914 a plecat din lume, l?sând pe fratele s?u ?i gr?dina sa, ?i a venit în Gr?dina Maicii Domnului s? se nevoiasc? împreun? cu fra?ii duhovnice?ti. A fost tuns monah în 1915.

A stat la Sfânta M?n?stire Stavronichita pân? în 1924, când a avut loc schimbarea calendarului, iar în anul urm?tor a plecat ?i s-a închinoviat la Sfânta M?n?stire Pantocrator.

Acolo a rugat pe p?rin?i s?-l lase s? locuiasc? afar? de m?n?stire, la vie, care era aproape de metania lui. Pân? în 1939 s-a nevoit ?i în alte locuri ale Sfântului Munte, îns? din 1939 s-a nevoit numai la viile M?n?stirii Pantocrator.

Toat? ziua muncea ?i se ruga neîncetat. Trupul nu ?i-l îngrijea deloc, deoarece toat? ne voin?a sa era îndreptat? spre sufletul s?u. Hainele îi erau murdare de p?mânt ?i transpira?ie, iar într-un colt al chiliei, pe podea, avea ni?te p?turi vechi, pe care se culca, dar care erau atât de pline de p?mânt, încât dac? ai fi aruncat ni?te semin?e ar fi încol?it.

De?i lucra din greu ?i se nevoia ?i în cele duhovnice?ti cu m?rime de suflet, se între?inea cu putin? hran? uscat?, cu verde?uri, cu ceva semin?e uscate ?i cu posmag.

Banii ce se d?deau în m?n?stirile idioritmice pentru ascult?ri, din care se între?ineau p?rin?ii, b?trânul Cosma nu îi lua, ci le spunea proesto?ilor m?n?stirii:
–  S?-i ?ine?i, p?rin?ilor, c? îi voi lua mai târziu to?i odat?. Aceia credeau c? îi va lua la b?trâne?e, dar b?trânul Cosma se referise la cealalt? viat?.

De asemenea, alimentele ce le d?dea m?n?stirea le împ?r?ea în dar la b?trâneii din Kapsala. Dac? vreun b?trân nu voia sa le primeasc? în dar, a doua oar? când mergea la el, b?trânul Cosma îi spunea:
–  Gheronda, am ceva de vânzare. ?i i le d?dea aproape degeaba.

Astfel îi odihnea gândul, iar acei neînsemna?i bani ii d?dea altuia de binecuvântare. Prin aceste leg?turi cu p?rin?ii se ajuta ?i el însu?i duhovnice?te ascultând sfaturile lor.

Alte întâlniri nu avea, ci numai atunci când venea la biseric? ?i se împ?rt??ea. Totdeauna era v?zut cur??ind via, iar sufletul ?i-l cur??a cu rug?ciunea neîncetat? ?i cu lacrimile.

Era mic la stat ?i ars de soare, dar uneori fata sa str?lucea. Aceasta nu numai c? am v?zut-o cu ochii mei, ci mi-au spus-o ?i al?i p?rin?i.

Ultima dat? când l-am v?zut mi-a f?cut o impresie deosebit?, pentru c? în clipa când l-am întrebat ceva, fata lui a str?lucit atât de mult, încât m-a orbit. Aceasta a fost ultima noastr? întâlnire.

În 1970, la 13 aprilie, B?trânul Cosma din Anghelohoriul Traciei a zburat din Gr?dina Maicii Domnului la ceruri ca un înger.

S? avem binecuvântarea lui. Amin.

Topics: Despre milostenie | Comentariile sunt închise pentru B?trânul Cosma

Crestinism Ortodox.ru. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet