Paterice

Articole recente

Carti

Blogroll


« | Main | »

B?trânul Avvacum

By pateric | iulie 10, 2006

De curând, în 1979, a adormit B?trânul Avvacum, care a locuit în Sfânta M?n?stire Lavra ?i a avut harisma de a tine minte capitole întregi din Sfânta Scriptur?.

Mai demult el a pustnicit în pustia Viglei, dar o întâmplare l-a f?cut s? plece înfrico?at în Lavra, unde a r?mas pan? în ultimele sale zile, de dinaintea plec?rii sale spre viata cea adev?rat?.

Într-o zi, atunci când se afla la Vigla, B?trânului Avvacum, în timp ce rostea „Doamne Iisuse” pe o stânc?, îi ap?ru deodat? diavolul în chip de „înger de lumin?” ?i-i spuse:

– Avvacume, Avvacume, Dumnezeu m-a trimis s? te iau în rai, pentru c? ai devenit deja ca un înger. Hai s? zbur?m.

B?trânul Avvacum s-a pierdut cu firea ?i i-a r?spuns înfrico?at:
– Cum s? zbor? Tu po?i, pentru c? ai aripi.
– ?i tu ai aripi, Avvacume, c?ci ai devenit înger, dar nu le vezi, îi spuse p?rutul înger.

Atunci B?trânul Avvacum ?i-a f?cut semnul crucii ?i a spus cu smerenie:
– Maica Domnului, cine sunt eu ca s? zbor?

N-a apucat îns? s? termine smeritele lui cuvinte c? deodat? a v?zut cum acel p?rut înger s-a schimbat într-o capr? neagr? ciudat?, cu aripi de liliac care, zburând în pr?pastie spre mare, a disp?rut.

Atunci B?trânul Avvacum, cuprins fiind de spaim? i-a mul?umit Maicii Domnului c? l-a ap?rat, c?ci altfel l-ar fi pr?bu?it vicleanul în pr?pastie.

Dup? aceasta a mers la coliba sa, ?i-a luat traista ?i a plecat la M?n?stirea Lavra unde s-a închinoviat pentru mai mult? siguran??.

La sih?stria sa mergea doar de trei-patru ori pe an ?i f?cea Sfânta Liturghie, dup? care se întorcea la M?n?stirea Lavra.

Când s-a apropiat vremea adormirii lui, a primit în?tiin?are de la Dumnezeu despre aceasta ?i a mers la sih?stria sa, ca s?-?i lase oasele acolo unde î?i l?sase ?i c?rnurile sale, când era mai tân?r, prin nevointele pustnice?ti mai presus de fire ce le f?cuse ca s? se imaterializeze pe cât este cu putin??, a?a cum o cere schima îngereasc?.

P?rin?ii care îl cercetau acolo, la Vigla, îl vedeau foarte vesel. Unul dintre ei s-a mirat de aceasta ?i i-a spus:

–  P?rinte Avvacum, te v?d foarte vesel, de?i te apropii de moarte.

–  ?i de ce s? nu fiu vesel, frate, de vreme ce cu harul lui Dumnezeu m-am nevoit de tân?r cât am putut? M? bucur c? voi merge lâng? Hristos.

Cu o astfel de veselie pleac? nevoitorii cei buni ai lui Hristos.

Topics: Despre inselari, Despre smerenie, Despre vrajmasi, Pilde | Comentariile sunt închise pentru B?trânul Avvacum

Crestinism Ortodox.ru. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet